Lắp đặt tại Hà Nội

ĐĂNG KÝ LẮP ĐẶT TẠI QUẬN LONG BIÊN

ĐĂNG KÝ LẮP ĐẶT TẠI QUẬN LONG BIÊN

K+  SỰ LỰA CHỌN HOÀN HẢO DÀNH CHO KHÁCH HÀNG   Bảng báo giá chi phí lắp đặt lần đầu: Tổng chi phí lắp đặt lần đầu : 1.030.000đ  – Giá thiết bị : 395.000đ ( Bao gồm : 01 đầu thu; 01 chảo thu; 20m dây cáp; 01 LNB;  01 điều khiển ; 01 dây HDMI…) – Phí thuê bao 03 tháng  = …

ĐĂNG KÝ LẮP ĐẶT QUẬN CẦU GIẤY

ĐĂNG KÝ LẮP ĐẶT QUẬN CẦU GIẤY

K+  SỰ LỰA CHỌN HOÀN HẢO DÀNH CHO KHÁCH HÀNG   Bảng báo giá chi phí lắp đặt lần đầu: Tổng chi phí lắp đặt lần đầu : 1.030.000đ  – Giá thiết bị : 395.000đ ( Bao gồm : 01 đầu thu; 01 chảo thu; 20m dây cáp; 01 LNB;  01 điều khiển ; 01 dây HDMI…) – Phí thuê bao 03 tháng  = …

ĐĂNG KÝ LẮP ĐẶT TẠI HUYỆN THƯỜNG TÍN

ĐĂNG KÝ LẮP ĐẶT TẠI HUYỆN THƯỜNG TÍN

K+  SỰ LỰA CHỌN HOÀN HẢO DÀNH CHO KHÁCH HÀNG   Bảng báo giá chi phí lắp đặt lần đầu: Tổng chi phí lắp đặt lần đầu : 1.030.000đ  – Giá thiết bị : 395.000đ ( Bao gồm : 01 đầu thu; 01 chảo thu; 20m dây cáp; 01 LNB;  01 điều khiển ; 01 dây HDMI…) – Phí thuê bao 03 tháng  = …

ĐĂNG KÝ LẮP ĐẶT TẠI HUYỆN THANH TRÌ

ĐĂNG KÝ LẮP ĐẶT TẠI HUYỆN THANH TRÌ

K+  SỰ LỰA CHỌN HOÀN HẢO DÀNH CHO KHÁCH HÀNG     Bảng báo giá chi phí lắp đặt lần đầu: Tổng chi phí lắp đặt lần đầu : 1.030.000đ  – Giá thiết bị : 395.000đ ( Bao gồm : 01 đầu thu; 01 chảo thu; 20m dây cáp; 01 LNB;  01 điều khiển ; 01 dây HDMI…) – Phí thuê bao 03 …

ĐĂNG KÝ LẮP ĐẶT TẠI QUẬN HÀ ĐÔNG

ĐĂNG KÝ LẮP ĐẶT TẠI QUẬN HÀ ĐÔNG

K+  SỰ LỰA CHỌN HOÀN HẢO DÀNH CHO KHÁCH HÀNG   Bảng báo giá chi phí lắp đặt lần đầu: Tổng chi phí lắp đặt lần đầu : 1.030.000đ  – Giá thiết bị : 395.000đ ( Bao gồm : 01 đầu thu; 01 chảo thu; 20m dây cáp; 01 LNB;  01 điều khiển ; 01 dây HDMI…) – Phí thuê bao 03tháng  = …

ĐĂNG KÝ LẮP ĐẶT TẠI QUẬN BA ĐÌNH

ĐĂNG KÝ LẮP ĐẶT TẠI QUẬN BA ĐÌNH

K+  SỰ LỰA CHỌN HOÀN HẢO DÀNH CHO KHÁCH HÀNG   Bảng báo giá chi phí lắp đặt lần đầu: Tổng chi phí lắp đặt lần đầu : 1.030.000đ  – Giá thiết bị : 395.000đ ( Bao gồm : 01 đầu thu; 01 chảo thu; 20m dây cáp; 01 LNB;  01 điều khiển ; 01 dây HDMI…) – Phí thuê bao 03 tháng  = …

ĐĂNG KÝ LẮP ĐẶT TẠI QUẬN HAI BÀ TRƯNG

ĐĂNG KÝ LẮP ĐẶT TẠI QUẬN HAI BÀ TRƯNG

K+  SỰ LỰA CHỌN HOÀN HẢO DÀNH CHO KHÁCH HÀNG   Bảng báo giá chi phí lắp đặt lần đầu: Tổng chi phí lắp đặt lần đầu : 1.030.000đ  – Giá thiết bị : 395.000đ ( Bao gồm : 01 đầu thu; 01 chảo thu; 20m dây cáp; 01 LNB;  01 điều khiển ; 01 dây HDMI…) – Phí thuê bao 03 tháng  …

ĐĂNG KÝ LẮP ĐẶT TẠI QUẬN NAM TỪ LIÊM

ĐĂNG KÝ LẮP ĐẶT TẠI QUẬN NAM TỪ LIÊM

 K+  SỰ LỰA CHỌN HOÀN HẢO DÀNH CHO KHÁCH HÀNG   Bảng báo giá chi phí lắp đặt lần đầu: Tổng chi phí lắp đặt lần đầu : 1.030.000đ  – Giá thiết bị : 395.000đ ( Bao gồm : 01 đầu thu; 01 chảo thu; 20m dây cáp; 01 LNB;  01 điều khiển ; 01 dây HDMI…) – Phí thuê bao 03 tháng  = …

ĐĂNG KÝ LẮP ĐẶT TẠI QUẬN BẮC TỪ LIÊM

ĐĂNG KÝ LẮP ĐẶT TẠI QUẬN BẮC TỪ LIÊM

K+  SỰ LỰA CHỌN HOÀN HẢO DÀNH CHO KHÁCH HÀNG   Bảng báo giá chi phí lắp đặt lần đầu: Tổng chi phí lắp đặt lần đầu : 1.030.000đ  – Giá thiết bị : 395.000đ ( Bao gồm : 01 đầu thu; 01 chảo thu; 20m dây cáp; 01 LNB;  01 điều khiển ; 01 dây HDMI…) – Phí thuê bao 03 tháng  …

ĐĂNG KÝ LẮP ĐẶT TẠI ĐỐNG ĐA

ĐĂNG KÝ LẮP ĐẶT TẠI ĐỐNG ĐA

 K+  SỰ LỰA CHỌN HOÀN HẢO DÀNH CHO KHÁCH HÀNG   Bảng báo giá chi phí lắp đặt lần đầu: Tổng chi phí lắp đặt lần đầu : 1625.000đ  – Giá thiết bị : 990.000đ ( Bao gồm : 01 đầu thu; 01 chảo thu; 20m dây cáp; 01 LNB;  01 điều khiển ; 01 dây HDMI…) – Phí thuê bao 03 tháng  = …